پیک موتوری رایگان در مشهد

پیک موتوری رایگان در مشهد

برای جلب رضایت بیشتر مشتریان و همشهریان گرامی در مشهد مقدس، از این پس برای سفارشات بیش از 100 هزارتومان در شهر مشهد حمل رایگان با پیک موتوری تعبیه شده است.